Beringe Buiten van start

Na jaren van voorbereiding is Beringe Buiten van start gegaan. Na de bouwvakantie is de aannemer gestart met de werkzaamheden. De nieuwbouw is gereed in juni 2020. Daarna wordt gestart met de sloop van de bestaande gebouwen en verbetering/verplaatsing van de velden.