Brief bestuur

Beste kinderen, leiding en ouders,
Groepsavonden
Vanaf 1 maart gaan we weer starten met de JWB groepsavonden voor de groepen van de basisschool. Voor de groepen van de middelbare school maken we nog even een pas op de plaats en bekijken we wanneer we weer kunnen opstarten. Uiteraard is Covid19 nog altijd een serieus risico en is het alleen verantwoord op te starten als we de regels in acht nemen. De volgende regels zijn van toepassing:

* De groepsavonden vinden buiten plaats. Dit kan op het terrein van Beringe Buiten, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld een oriëntatie-tocht. Zolang het maar buiten is.

* Er geldt geen maximum voor het aantal personen per groep. Voor kinderen die deelnemen aan jeugdwerkactiviteiten zijn er geen beperkingen t.a.v. groepsvorming. De regels t.a.v. bubbles (bijvoorbeeld op de basisschool) zijn voor de JWB activiteiten niet van toepassing.

* Er kan geen gebruik gemaakt worden van de ruimten in het gebouw. Leiders kunnen wel spullen in het gebouw pakken die je nodig hebt voor je activiteit. In het gebouw dient een mondkapje gedragen te worden. Heb je vragen over de toegang tot het gebouw of de verlichting van het terrein? Overleg dan met één van de bestuursleden.

*Maximaal 2 leiders op een groep. Er mogen maximaal 2 leiders een groep begeleiden. Leiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Heb je meer leiding op je groep nodig? Dan kan. Verdeel dan de kinderen in meerdere groepen. Er is genoeg ruimte om afstand tussen de groepen te houde

* Na afloop gaan kinderen en leiding direct naar huis. Niet onnodig blijven hangen dus. En zolang de avondklok nog van kracht is, dienen we met onze activiteiten daarmee rekening te houden.

*Ouders die brengen en halen. Bij voorkeur komen kinderen zelfstandig naar de groepsavond. Let er op dat ouders bij het brengen en halen niet samen komen en niet blijven kijken tijdens de activiteit. Groepsvorming is verboden en de 1,5 meter regel is van toepassing.

*Het verbod op samen zingen of schreeuwen geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Gezondheidsklachten Kinderen of leiding die ziek zijn of milde klachten vertonen die wijzen op Corona mogen niet deelnemen aan de activiteiten.
Wij hopen dat bovenstaande richtlijnen voldoende handvaten bieden voor veilige en vooral plezierige groepsavonden. Zijn er toch nog vragen of is er hulp nodig.

Het bestuur staat voor jullie klaar.

Activiteiten Omni vereniging Bevo Beringe Vanuit de omnivereniging Bevo Beringe is het initiatief genomen om activiteiten te organiseren voor de jeugd van Beringe. Dit is een initiatief vanuit voetbal, tennis en jeugdwerk in samenspraak met de gemeente Peel en Maas. In de Flyer die samen met dit bericht is verzonden staat alle info en ook hoe kinderen zich kunnen aanmelden. Deelname is gratis.
Uiteraard zoeken we voor deze middagen begeleiding en dus vrijwilligers. Mocht je dit leuk lijken om te doen meld je dan bij een van de JWB bestuursleden. De eerste spellenmiddag staat gepland op zaterdag 6 maart.

Het JWB Bestuur