Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.)

De aanvraagprocedure voor de V.O.G. voor onze vrijwilligers is opgestart. De gedragscode vrijwillige medewerkers Stichting Jeugd Werk Beringe (zie bijlage) ligt momenteel ter beoordeling bij het contactpunt Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk.
gedragscode jwb

Laat een reactie achter