Preventie en Integriteitsbeleid J.W.B

Het preventie-en integriteitsbeleid vrijwillige medewerkers stichting Jeugd Werk Beringe is recent herzien.

Voor de inhoud van dit beleid verwijzen wij naar de bijlage .